Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Năng lượng vi từ”

n
Alphama Tool, General fixes
n (Robot: Sửa đổi hướng)
n (Alphama Tool, General fixes)
:<math>E_d = - \frac{\mu_0}{2} \int_V \vec{M}. \vec{H_d} dV</math>
với '''''μ<sub>0</sub>''''' là [[độ từ thẩm]] của [[chân không]], '''''H<sub>d</sub>''''' là trường tĩnh từ, được xác định bởi:
:<math>\vec{H_d} = \frac{-1}{4 \pi} \int_V \frac{\nabla . \vec{M}}{r^2} dV + \frac{1}{4 \pi} \int_S \frac{\vec{M} . \vec{n}}{r^2} dS</math>
 
==Năng lượng Zeeman==
Năng lượng Zeeman là năng lượng có được do tương tác giữa mômen từ và từ trường ngoài và được cho bởi công thức:
:<math>E_z = - \mu_0 \int_V \vec{M} . \vec{H} dV</math>
 
==Năng lượng từ giảo==