Hoang Dat

Gia nhập ngày 11 tháng 7 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
|<center>[https://vi.wikipedia.org/w/index.php?limit=50&tagfilter=&title=%C4%90%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t%3A%C4%90%C3%B3ng+g%C3%B3p&contribs=user&target=Dinhhoangdat&namespace=&tagfilter=&year=2014&month=-1 '''dinhhoangdat''']
:<center>[https://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Dinhhoangdat&project=vi.wikipedia Bot chào mừng]
:<center>{{Tổng số lần sửa đổi|10002000}}<center/>
|<center>[https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:%C4%90%C3%B3ng_g%C3%B3p/Hoangdat_bot '''Hoangdat bot''']
:<center>[http://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Hoangdat%20bot&project=vi.wikipedia Bot sửa lỗi chung]
:<center>{{Tổng số lần sửa đổi|1400016000}}<center/>
|} [[Thể loại:Bảo quản viên|{{PAGENAME}}]]
[[Thể loại:Thành viên cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh]]