Dinhhoangdat

Gia nhập ngày 19 tháng 4 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
(Đổi hướng đến Thành viên:Hoang Dat)
 
 
#đổi[[Thành viên:Hoang Dat]]
{{Tóm tắt về robot Wikipedia |
Tên = <br />Hoangdat bot |
Người chủ = [[Thành viên:Hoang Dat|Hoàng Đạt]] |
Thư viện = |
Ngôn ngữ = |
Môi trường = [[Microsoft Windows]] |
Bắt đầu |
Tổng số sửa đổi = 2000+ |
Cập nhật tổng số sửa đổi =
|
Cờ robot =
}}
#Đây là một tài khoản dùng để chạy [[bot]] của thành viên [[Thành viên:Hoang Dat|Hoàng Đạt]].
#Mọi than phiền về tài khoản này xin vui lòng nhắn tại [[Thảo luận Thành viên:Hoang Dat|đây]].
#[https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:%C4%90%C3%B3ng_g%C3%B3p/Hoangdat_bot Các sửa đổi của Bot]
::{{Tổng số lần sửa đổi|14000}}
::{{Nút tắt khẩn cấp robot}}