Dinhhoangdat

Gia nhập ngày 19 tháng 4 năm 2014
không có tóm lược sửa đổi
#Mọi than phiền về tài khoản này xin vui lòng nhắn tại [[Thảo luận Thành viên:Hoang Dat|đây]].
#[https://vi.wikipedia.org/w/index.php?limit=50&tagfilter=&title=%C4%90%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t%3A%C4%90%C3%B3ng+g%C3%B3p&contribs=user&target=Dinhhoangdat&namespace=&tagfilter=&year=2014&month=-1 Các sửa đổi của Bot]
::{{Tổng số lần sửa đổi|140002000}}
::{{Nút tắt khẩn cấp robot}}