Khác biệt giữa các bản “Phân số tối giản”

n
Alphama Tool, General fixes
n (Thêm sơ khai)
n (Alphama Tool, General fixes)
Các phân số như một phần tư hay ba phần bảy là các phân số tối giản
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai toán học}}