Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Alphama Tool, General fixes
== Kẻ soán ngôi ==
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{Sơ khai lịch sử}}
{{Vua Ba Tư}}
83.694

lần sửa đổi