Khác biệt giữa các bản “Chuỗi phản ứng Bowen”

n
{{familytree| |a| | |!| |a=[[pyroxen]]}}
{{familytree| | |!| | |b| |b=[[plagiocla]] Ca/Na}}
{{familytree| |a| | |!| |a=[[amphibonamphibol]]}}
{{familytree| | |!| | | |!| }}
{{familytree| |a| |b| |a=[[biotit]]|b=[[plagiocla]] giàu [[Natri|Na]]}}
539

lần sửa đổi