Khác biệt giữa các bản “Adolf Windaus”

không có tóm lược sửa đổi
(7-Dehydrocholesterol.svg)
Adolf Windaus sinh tại [[Berlin]]. Ông quan tâm tới [[hóa học]] nhờ các bài giảng của [[Emil Fischer]]. Ông bắt đầu học ngành Y và Hóa học tại [[Đại học Humboldt Berlin]] và sau đó tại [[Đại học Freiburg]]. Ông đậu bằng [[tiến sĩ]] đầu năm 1900 và tập trung nghiên cứu về [[cholesterol]] cùng các [[sterol]] khác tại [[Đại học Freiburg]]. Năm 1913 ông làm giáo sư hóa học ở [[Đại học Innsbruck]], tới năm 1915 ông chuyển sang [[Đại học Göttingen]] nơi ông làm việc tới khi nghỉ hưu năm 1944.
 
Ông khám phá ra sự biến đổi [[cholesterol]] qua nhiều bước thành [[Cholecalciferol|vitamin D<sub>3</sub>]] (Cholecalciferol). Ông nhượng đặc quyền sáng chế này cho các hãng [[Merck KGaA|Merck]] và [[Bayer]] và họ sản xuất ra thuốc [[Vigantol]] năm 1927<ref>{{chú thích tạp chí | quotes = yes | last=Haas | first=Jochen | authorlink= | year=2007 | month= | title=[Vigantol--Adolf Windaus and the history of vitamin D] | journal=Wurzbg Medizinhist Mitt | volume=26 | issue= | pages=144–81| pmid = 18354894 }}</ref>.
 
Ông cũng là cố vấn hướng dẫn thi tiến sĩ cho [[Adolf Butenandt]], người cũng đoạt [[danh sách người đoạt giải Nobel Hóa học|giải Nobel Hóa học]] năm 1939.