Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Việt-Chiêm 1069”

Đã lùi lại sửa đổi 1820222 của Trungda (Thảo luận) nhầm
(Đã lùi lại sửa đổi 1820222 của Trungda (Thảo luận) nhầm)
Tháng 5 [[Lý Thánh Tông]] ngự tiệc cùng quần thần ở [[cung điện]] của vua Chăm, vua lại thân hành múa thuẫn và đánh cầu ở nơi thềm điện ấy. Trước khi về nước Thánh Tông còn không quên sai đếm tất cả nhà của dân ở trong và ngoài thành Phật Thệ, gồm có hơn 2.660 căn đều thiêu rụi sạch<ref>Đại Việt sử lược, tr 52</ref>.
 
Ngày 19 tháng 6 năm Quý Tỵ, thuyền của quân Lý về đến cửa Tư Minh, có lẽ là Tư Dung. Ngày 17 tháng 7 năm Tân Dậu, đạo quân Nam chinh về tới [[Thăng Long]]. Vua lên bộ ngự trên xe, quân thần cỡi ngựa theo sau. Vua Chăm mặc áo vải trắng, đầu đội mũ làm bằng [[cây gai]], tay bị trói sau lưng do 5 tên lính Võ đô dắt. Quyến thuộc đi sau cũng bị trói. Chế Củ xin dâng 3 châu [[Bố Chính]], [[Ma Linh]] và [[ĐạiĐịa Lý]] để chuộc tội nên ông được tha về.
 
Mùa thu, tháng 7 tại nhà Thái Miếu, vua Lý Thánh Tông dâng trình việc thắng trận. Chiến tranh kết thúc với thắng lợi của Đại Việt.
 
==Xem thêm==
61.693

lần sửa đổi