Khác biệt giữa các bản “Sở hữu”

n
Alphama Tool, General fixes
n (chú thích trong bài using AWB)
n (Alphama Tool, General fixes)
Khi cho người khác/tổ chức khác mượn hoặc thuê tài sản/tiêu sản thì ta đã trao cho họ 2 quyền: chiếm hữu và sử dụng. Còn quyết định đoạt vẫn nằm trong tay ta. Người khác/tổ chức khác đó sẽ vi phạm pháp luật nếu họ sử dụng quyền định đoạt (bán, cầm cố, thế chấp, phá hủy) đối với tài sản/tiêu sản của ta.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{Sơ khai}}