Khác biệt giữa các bản “Thường Tín”

Huyện Thường Tín có:
* [[Thị trấn Thường Tín]]
* 28 xã:[[ Nhị Khê]], [[Duyên Thái]],[[ Ninh Sở]], [[Hồng Vân]], [[Tự Nhiên]],[[ Thư PhúPhu]],[[ Vân Tảo]],[[ Liên Phương]],[[ Văn Bình]],[[ Hà Hồi]],[[ Chương Dương]],[[ Quất Động]],[[ Le Lợi]], [[ ThắngThang Lợi]],[[ To Hiệu]], [[ Văn Tự]], [[ ThốngThong Nhất]],[[ Vạn Điểm]],[[ Minh CườngCưong]], [[ NghiêmNghiem Xuyên]], [[Dũng Tiến]], [[NguyễnNguyen Trãi]], [[Tân Minh]], [[TiềnTien Phong]], [[Văn Phú]], [[Hiền Giang]], [[HòaHoa Bình]] và [[KhánhKhanh Hà]].
 
Huyện hiện nay có các trung tâm y tế khá tốt bao gồm:bệnh viện huyện Thường Tín hàng năm chữa trị cho hàng vạn người trong huyện cũng như các địa phương lân cận
Người dùng vô danh