Khác biệt giữa các bản “Quan Hưng”

n (robot Thêm: th:กวนหิน)
'''Quan Hưng''' (關興), [[tên tự|tự]] là '''An Quốc''' (安國) là một vị tướng của [[Thục Hán]] trong thời kỳ [[Tam Quốc]] của [[lịch sử Trung Hoa]]. Quang Hưng là con thứ hai của [[Quan Vũ]] và là em trai của [[Quan Bình]] (Quan Bình là con nuôi của Quan Vũ). Quan Hưng đã kế tục chức vụ của cha mình khi cả Quan Vũ và Quan Bình bị quân [[Đông Ngô]] bắt sống và xử chém vào năm 219. Kể từ khi còn trẻ, [[Gia Cát Lượng]] - thừa tướng của [[Thục Hán]] đã quý mến Quan Hưng. Khi Quan Hưng 19 tuổi đã được phong chức vụ quan trọng trong quân của Thục Hán.
 
==QuanQuang Hưng trong [[Tam Quốc Diễn Nghĩa]]==
 
Theo tiểu thuyết ''[[Tam Quốc Diễn Nghĩa]]'', một tiểu thuyết được [[La Quán Trung]] viết và thế kỷ 14, QuanQuang Hưng được mô tả là một vị tướng giỏi.
 
Trong chương 81, QuanQuang Hưng thi thố với [[Trương Bào]], con trai của [[Trương Phi]] để tranh nhau vị trí tiên phong trong đội quân tấn công [[Đông Ngô]] để trả thù cho cha của họ là Quan Vũ và Trương Phi. Lưu Bị đã bắt họ thề kết nghĩa anh em như Quan Vũ và Trương Phi (Trương Bào lớn hơn Quan Hưng 1 tuổi).
 
Trong chương 83, QuanQuang Hưng đã giết được [[Phan Chương]] và lấy đầu tế cha mình. Phan Chương là chỉ huy đội quân Đông Ngô đã bắt sống cha mình và dẫ đến việc giết hại Quan Vũ.
 
Trong chương 91, QuanQuang Hưng được cử là ''Trướng Tiền Tả Hộ Vệ Sứ'' (帳前左護衛使) và phong tước hiệu ''Long Tương Tướng Quân'' (龍驤將軍). Quan Hưng đã theo thừa tướng Gia Cát Lượng trong các đợt [[Bắc Phạt]] đánh lại [[Tào Ngụy]]. Quan Hưng chết trong chương 102 của Tam Quốc Diễn Nghĩa.
 
Trong chương 91, Quan Hưng được cử là ''Trướng Tiền Tả Hộ Vệ Sứ'' (帳前左護衛使) và phong tước hiệu ''Long Tương Tướng Quân'' (龍驤將軍). Quan Hưng đã theo thừa tướng Gia Cát Lượng trong các đợt [[Bắc Phạt]] đánh lại [[Tào Ngụy]]. Quan Hưng chết trong chương 102 của Tam Quốc Diễn Nghĩa.
==Tham khảo==
 
Người dùng vô danh