Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thần Trì”

n
Alphama Tool, General fixes
nKhông có tóm lược sửa đổi
n (Alphama Tool, General fixes)
*Hương: Ôn Lĩnh, Đông Hồ, Thái Bình Trang, Hổ Ty, Giá Chức, Hàn Gia Oa, Trường Chẩn, Hồng Nhai, Liệt Bảo, Mã Phường, Đại Nghiêm Bị, Tiểu Trại.
{{Sơn Tây}}
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{Sơ khai Hành chính Trung Quốc}}