Khác biệt giữa các bản “Ninh Tốn”

(→‎Thân thế và sự nghiệp: Mẹ của Ninh Tốn)
Năm [[Mậu Tuất]] ([[1778]]), ông đỗ Hội nguyên tiến sĩ năm 35 tuổi, được cử làm Phụng tá quân hải lộ.
 
Năm [[1779]], ông được thăng tứ phẩm. Cha ông là Hy Tăng được phong Hàn lâm viện thị độc, mẹ là Lê Thị (''khôngLiệu<ref>Gia phả tên'')họ Ninh tại Côi Trì</ref> được tặng Nghi nhân.
Năm [[Canh Sửu]] ([[1781]]), lúc ông 38 tuổi, được giữ chức Thiêm sai tri binh phiên, làm ở Viện cơ mật kiêm Quốc sử quốc luật toản tu, Đông các đại học sĩ, Thự Hình bộ hữu thị lang. Nhân lúc mang cáo sắc phong trở về làng, ông đi chơi núi Chuyết Sơn và làm tập ''Chuyết Sơn thi tự''.
19

lần sửa đổi