Khác biệt giữa các bản “Tá tràng”

→‎Giải phẫu: Alphama Tool, General fixes
(→‎Giải phẫu: Alphama Tool, General fixes)
về mặt giải phẫu, tá tràng được miêu tả như một chữ C, vắt ngang qua đốt sống và được chia làm 4 phần theo hình dạng: Tá tràng trên(đoạn D1), tá tràng xuống(D2), tá tràng ngang(D3) và tá tràng lên (D4).2/3 tá tràng trên phình to tạo thành hành tá tràng(là thành phần di động)
.Tá tràng xuống(D2) là thành phần dính chặt với tụy, ở đây còn có nhú tá lớn và bé, là lỗ đổ của dịch tụy và dịch mật
tá tràng có 5 lớp từ ngoài vào trong gồm :
* lớp thanh mạc
* tấm dưới thanh mạc
* lớp cơ : có 2 lớp . thớ cơ dọc ở nông . thớ cơ vòng ở sâu
* tấm dưới niêm mạc
* lớp niêm mạc