Khác biệt giữa các bản “Ancol”

::Ví dụ: CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-OH (êtanol) là ancol một lần ancol còn OH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-OH (êtilen glycol) là ancol hai lần ancol.
 
Lưu ý là một số tài liệu cho rằng [[phenol]] C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH là một dạng ancol, tuy nhiên phênol có một số tính chất hóa học khác hẳn tính chất hóa học chung của ancol và một số nhà khoa học đã xếp pheenolphenol và các [[dãy đồng đẳng]] của nó vào nhóm phenol do các chất này thể hiện tính axít rõ rệt. Ví dụ phenol có phản ứng với chất [[bazơ]] như NaOH còn ancol thì không có phản ứng như thế.
 
== Tính chất vật lý và hóa học ==
Người dùng vô danh