Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Dự án/Lịch sử/Hợp tác”

→‎Các bài viết quan trọng cần nâng cấp: Tôi đã hoàn thành hai bài này
(→‎Các bài viết quan trọng cần nâng cấp: Tôi đã hoàn thành hai bài này)
# [[Đế quốc La Mã Thần thánh]]
# [[Chiến tranh Trăm Năm]] (thêm nguồn)
# <s>[[Trung Cổ]]</s>
# [[Đế quốc Mông Cổ]]
# [[Nhà Minh]]
# [[Đế quốc Ottoman]]
# <s>[[Phục Hưng]]</s>
# [[Chiến tranh Ba mươi năm]] (thêm nguồn)
# <s>[[Cải cách Kháng Cách]]</s>