Khác biệt giữa các bản “William Hague”

không có tóm lược sửa đổi
William Hague (sinh 26/3/1961) là một nhà chính trị Anh. Ông là đảng viên đảng Bảo thủ Anh. Tháng 7/2014, ông từ chức ngoại trưởng Anh sau 4 năm (2010-2014) để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Hạ viện, ông đã là Lãnh đạo của Đảng Bảo thủ và lãnh đạo của phe đối lập 1997-2001, và ông đã là dân biểu của Quốc hội (MP) đại diện cho Richmond (Yorks) từ năm 1989.
{{sơ khai tiểu sử}}
[[en:William Hague]]
Người dùng vô danh