Khác biệt giữa các bản “La Cán”

không có tóm lược sửa đổi
| name = La Cán <br />刘京
| image = la_can123.jpg
| imagesize = 200px50px
| nationality = [[Trung Quốc]]
| order = 5th [[Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc|Thư ký Ủy ban Chính trị và lập pháp Trung ương Đảng]], [[Bí thư Ủy ban chính pháp trung ương]]
528

lần sửa đổi