Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Minh Mạng”

(Đề mục mới: →‎Chất lượng bài)
 
Hiện thời (ngày 20-10-2008) bài có vẻ ngắn nhỉ? Phần gia đình con cái có vẻ lại dài bằng phần hành trạng không có cân xứng. [[User:Magnifier|Mag]][[User_talk:Magnifier|g]] 16:20, ngày 20 tháng 10 năm 2008 (UTC)
 
Còn bây giờ (ngày 13-3-2009), bài đã được tôi tham khảo cho bổ sung thêm cho khá nhiều thông tin.[[Thành viên:Ti2008|Ti2008]] ([[Thảo luận Thành viên:Ti2008|thảo luận]]) 03:43, ngày 13 tháng 3 năm 2009 (UTC)