Khác biệt giữa các bản “Trinh sản”

n
→‎Cơ chế sinh học: replaced: {{fact}} → {{fact|date=7-2014}}
n (→‎Tham khảo: clean up)
n (→‎Cơ chế sinh học: replaced: {{fact}} → {{fact|date=7-2014}})
Vấn đề thứ ba là tại sao các trứng thụ tinh luôn cho ra con cái. Các nghiên cứu về Phylloxer và Aphis cho thấy ở 2 loài này khi chia tinh bào bậc I, nhiễm sắc thể X chỉ đi về 1 phía và tạo nên 2 loại tinh bào II, loại lớn mang nhiễm sắc thể X và loịa nhỏ không có nhiễm sắc thể X. Loại nhỏ không phát triển, chết và tiêu biến. Thiên nhiên có sự chọn lọc quả là quyết liệt để đảm bảo cho cơ chế xác định giới tính.
 
Vấn đề bí ẩn thứ tư là ở ong, kiến, tò vò, trong các trường hợp trinh sản để cho ra con đực đều là trinh sản đơn bội. Tất cả các trứng thụ tinh đều cho ra con cái và trứng không thụ tinh cho ra con đực. Cả 2 loại trứng này đều hình thành sau khi noãn bào tiết cả 2 thể cực. Meves (1904 - 1907) cho biết số nhiễm sắc thể của tinh nguyên bào ở ong đực là 16, còn số nhiễm sắc thể ở các tế bào của ong cái (ong thợ) là 32. Khi nghiên cứu quá trình tạo tinh ở ong đực, ông thấy ở tinh bào 1 có dấu hiệu phân chia, có tạo thoi phân chia, xuất hiện nhiễm sắc thể, nhưng không xảy ra sự chia nhân, kết quả là tạo nên chỉ 1 tinh bào II và 1 khối nguyên sinh chất không nhân. Phân chia thứ hai là bình thường và cho 2 tinh tử.{{fact|date=7-2014}}
==Phân loại==
Trinh sản tạo nên những cá thể đơn bội hoặc lưỡng bội phụ thuộc vào trạng thái di truyền của trứng khi sự phát triển của phôi bắt đầu. Dó đó có thể chia trinh sản làm hai loại:
5.681.853

lần sửa đổi