Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Tiết (hoạn quan)”

n
→‎Sự nghiệp: Alphama Tool, General fixes
n (→‎Chú thích: clean up using AWB)
n (→‎Sự nghiệp: Alphama Tool, General fixes)
Năm [[169]], Tào Tiết được bổ nhiệm làm Xa kỵ tướng quân, nhưng sau đó ông bị ốm nặng, bị thu hồi ấn tướng, chỉ còn giữ chức Trung thường thị hưởng 2000 thạch lương.
 
Năm [[172]], Đậu thái hậu qua đời. Có người viết bài “Thiên"Thiên hạ đại loạn”loạn" nói rằng chính Tào Tiết và Vương Phủ đã hại thái hậu, đồng thời tố cáo tội ác của các hoạn quan<ref>Chu Thiệu Hầu, sách đã dẫn, tr 319</ref>. [[Hán Linh Đế]] vốn tin yêu hoạn quan, bèn sai Tư Lệ hiệu úy Lưu Mãnh điều tra. Lưu Mãnh vốn không ưa các hoạn quan nên bỏ qua không truy cứu, kết quả sau 1 tháng không tìm ra ai, do đó Lưu Mãnh bị giáng chức làm Gián nghị đại phu. Sau đó Hán Linh Đế bổ nhiệm Ngự sử trung thừa Đoạn Hạng lên thay Lưu Mãnh, lệnh phải truy tìm thủ phạm. Sau một thời gian, khắp nơi đều có người bị lùng bắt, quân lính vào cả các trường học, tất cả hơn 1000 người bị bắt giữ<ref name="Vương Xuân Du, sách đã dẫn, tr 39">Vương Xuân Du, sách đã dẫn, tr 39</ref>.
 
Tào Tiết oán hận Lưu Mãnh, xui Đoạn Hạng tâu lên vua Linh Đế kết tội Lưu Mãnh, muốn kết án Lưu Mãnh đi đày, nhưng có nhiều người kêu oan hộ nên cuối cùng Lưu Mãnh được thoát tội.