Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỉ lệ xích”

n
Alphama Tool, General fixes
(Những giải thích của tôi rõ ràng hơn và phụ hợp với cả những người hiện đang là học sinh chứ không chỉ là người lớn.)
n (Alphama Tool, General fixes)
'''Tỉ lệ xích''' T của một bản vẽ ( hoặc một bản đồ ) là tỉ số khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ( trên bản đồ) và khoảng cách b giữa hai điểm tương ứng trên thực tế.
 
T=a/b ( a.b có cùng đơn vị)
 
<u>'''Ví dụ'''</u>: Nếu khoảng cách a trên bản đồ là 1 cm, khoảng cách b trên thực tế là 1km thì tỉ lệ xích T của bản đồ là 1/100000 vì 1km = 100000cm.
'''''Ta thường thấy tỉ lệ xích của bản đồ ở phần ghi chú của các bản đồ''.'''
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}