Khác biệt giữa các bản “Viên Chiếu”

n
→‎Nguyên bản chữ Hán: Alphama Tool, General fixes
n (add category using AWB)
n (→‎Nguyên bản chữ Hán: Alphama Tool, General fixes)
#辝 = 辭
#竭○玄: Lê 1, Nguyễn; A 2767; LMT = 竭最玄
#千今 : Nguyễn, A2767, LMT = 于今
#甌茶 : Nguyễn, A2627, LMT = 瓶茶
#𧡟 = 競
#Không thấy hiệu đính nhưng có lẽ là 問
#若何 : Lê 1, Nguyễn, A2767 = 若如何
#塵
#𢮪 = 撰
#既至 :Lê I, Nguyễn, A 2767, LMT = 召至
#之卽合 : Nguyeãn(Nguyễn), A 2767, LMT = 之合
#顯
</div>