Khác biệt giữa các bản “Antigua Guatemala”

Trang mới: “'''Antigua Guatemala''', thường gọi tắt là '''Antigua''' hay '''La Antigua''' là một thị xã ở cao nguyên miền trung nước Guatemala. Thị trấn này đ…”
(Trang mới: “'''Antigua Guatemala''', thường gọi tắt là '''Antigua''' hay '''La Antigua''' là một thị xã ở cao nguyên miền trung nước Guatemala. Thị trấn này đ…”)
(Không có sự khác biệt)