Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Boson W”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Particle
| bgcolour =
| name = W<sup>±</sup>
| image = [[File:Beta Negative Decay.svg|200px|]]
| caption = The Feynman diagram for beta decay of a [[neutron]] into a [[proton]], [[electron]], and electron antineutrino via an intermediate heavy W boson
| num_types =
| composition = [[hạt cơ bản]]
| family = [[Boson]]
| group = [[:Thể loại:Gauge boson|Gauge boson]]
| generation =
| interaction = [[Tương tác yếu|Yếu]]
| theorized = [[Sheldon Glashow|Glashow]], [[Steven Weinberg|Weinberg]], [[Abdus Salam|Salam]] ([[1968]])
| discovered = [[UA1]] và [[UA2]] collaborations, [[1983]]
| symbol =
| mass = ''W'': 80.398±0.025&nbsp;[[GeV]]/[[speed of light|c]]<sup>2</sup> [http://lepewwg.web.cern.ch/LEPEWWG/]<br> ''Z'': 91.1876±0.0021&nbsp;[[GeV]]/[[speed of light|c]]<sup>2</sup> [http://pdglive.lbl.gov/Rsummary.brl?nodein=S044&fsizein=1]
| decay_time =
| decay_particle =
| electric_charge = ''W'': ±1&nbsp;[[Elementary charge|e]]<br> ''Z'': 0&nbsp;e
| color_charge =
| spin = 1
| num_spin_states =
}}
[[File:Kaon-box-diagram.svg|nhỏ|trái|This Feynman diagram shows the neutral kaon K0 turning into by means of the exchange of a pair of W bosons. This diagram, together with the rotated diagram (shown below), give the leading terms to CP violation]]
'''W boson''', hay '''hạt W''', là một [[hạt cơ bản]] có [[khối lượng]] bằng 160.000 lần khối lượng của [[electron]], hay khoảng 80 lần khối lượng của [[proton]] hay [[neutron]], tương đương với khối lượng của [[nguyên tử]] [[Brôm]]. W boson là hạt mang [[điện tích]], hoặc -1 hoặc +1. Chúng là [[phản hạt]] của nhau, nhưng cả hai đều không là [[hạt vật chất]]. W boson là [[hạt truyền tương tác]] trong [[lực tương tác yếu]], và tồn tại ở một [[thời gian]] cực ngắn, chỉ khoảng 3 × 10<sup>-25</sup> [[giây]] sau đó [[phân rã]] sang các dạng khác.