Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tàu ngầm Đề án 651”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|Header caption=
|Ship type=[[Tàu ngầm]]
|Ship displacement=<li>{{convert|3174|LT|t}}3.225 tấn khi nổi</li><li>{{convert|4137|LT|t}}4.203 tấn khi lặn</li>
|Ship length= 90 m
|Ship beam=10 m