Khác biệt giữa các bản “Homeros”

 
==Các tác phẩm được cho là của Homer==
[[File:Iliad VIII 245-253 in cod F205, Milan, Biblioteca Ambrosiana, late 5c or early 6c.jpg|thumb|300px|''Iliad''-thiên anh hùng ca của Homer, Cuốn VIII, dòng 245–53, Bản tiếng Hy Lạp, cuối thế kỷ 6, đầu thế kỷ 5 trước Công nguyên.]]
Người Hy Lạp trong thế kỷ thứ năm và sáu trước Công nguyên coi "Homer" là "toàn bộ truyền thống anh hùng thể hiện bằng thơ sử thi 6 chữ"<ref>Gilbert Murray, ''The Rise of the Greek Epic', 4th ed. ibid. p. 93</ref>. Như vậy, ngoài các tác phẩm Iliad và Odyssey, có những sử thi đặc biệt được viết theo một "quy mô lớn" cũng được tính cho Homer<ref>William G. Thalman, ''Conventions of Form and Thought in Early Greek Epic Poetry'', Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1984 p. 119</ref>. Nhiều công trình khác đã được coi là của Homer trong thời cổ đại, bao gồm toàn bộ các tác phẩm sử thi thời đó. Chúng bao gồm những bài thơ khác về [[cuộc chiến thành Troy]], như [[Little Iliad]], các bài thơ [[Nostoi]], các sử thi [[Cypria]] và [[Epigoni]], cũng như những [[bài thơ Theban]] về [[Oedipus]] và con trai của ông ta. Các tác phẩm khác, chẳng hạn như tuyển tập các bài thánh ca Homer, sử thi ngắn [[Batrachomyomachia]] ("Cuộc chiến ếch chuột"), và sử thi [[Margites]] cũng được cho là của Homer, nhưng điều này hiện nay được cho là không phải. Hai bài thơ khác, [[Capture of Oechalia]] và [[Phocais]] cũng được cho là của Homer, nhưng câu hỏi của tác giả của các tác phẩm nhỏ trên thậm chí còn nhiều vấn đề hơn so với tác giả của hai sử thi lớn [[Illiad]] và [[Odyssey]].