Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
[[Hình:Hsv sample.png|frame|Không gian màu HSV, được miêu tả như một vòng màu sắc]]
{{Otheruses|HSB (định hướng)}}
'''Không gian màu HSB''', còn gọi là '''không gian màu HSV''', là một [[không gian màu]] dựa trên ba số liệu:
*'''H''': (''Hue'') Vùng màu