Khác biệt giữa các bản “Khóa nòng xoay”

không có tóm lược sửa đổi
n (Alphama Tool, General fixes)
Thoi nạp đạn xoay thường được sử dụng trong các loại súng có cơ chế [[nạp đạn bằng khí nén]] vì nó có cấu tạo rất thích hợp cho loại hệ thống này hoạt động. Tuy nhiên cơ chế này còn được thấy sử dụng trong các loại súng sử dụng [[thoi nạp đạn trượt]], [[nạp đạn kiểu đòn bẩy]] hay [[nạp đạn kiểu bơm]].
 
<!--
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
-->
== Liên kết ngoài ==
*[http://biggerhammer.net/ar15/cad/m4_sim_2002_08_16b2.mov Computer Animation demonstrating rotating bolt in the M16]