Khác biệt giữa các bản “Định luật Charles”

n
→‎Lịch sử: Alphama Tool, General fixes
n (clean up, General fixes using AWB)
n (→‎Lịch sử: Alphama Tool, General fixes)
 
Các công thức trên là cách viết khác của định luật Gay-Lussac thực sự: V(T) = V<sub>0</sub>[1 + a<sub>0</sub>(T - T<sub>0</sub>)]
: với &nbsp;V<sub>0</sub>, a<sub>0</sub> = 1/T<sub>0</sub> là thể tích, hệ số giản đẳng áp khí ở nhiệt độ chuẩn (0&nbsp;°C) T<sub>0</sub> = 273,15 [[Kelvin|K]]
:: V(T): thể tích khí ở nhiệt độ T
hay tổng quát với khí lý tưởng: V<sub>2</sub> = V<sub>1</sub>[1 + a<sub>V</sub>(T<sub>2</sub> - T<sub>1</sub>)], trong đó a<sub>V</sub> = 1/T<sub>1</sub>