Khác biệt giữa các bản “Đỗ Trung Quân”

n
Alphama Tool, General fixes
(Tạo thêm phần "Tác Phẩm", để "Tập thơ đã xuất bản" vào phần "Tác Phẩm" vì đó cũng là 1 tác phẩm)
n (Alphama Tool, General fixes)
* Chân mây cuối trời (in chung cùng Hoàng Ngọc Biên, 2003)
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
==Liên kết ngoài==
*[http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Friendly-chat-with-poet-do-trung-quan-and-the-popular-opinion-about-his-poem-que-huong-mlam-10052008133008.html Nhà thơ Đỗ Trung Quân: câu cuối của bài Quê Hương không có trong nguyên bản]