Khác biệt giữa các bản “.pt”

n
Alphama Tool, General fixes
n (Robot: Sửa đổi hướng)
n (Alphama Tool, General fixes)
Trong những năm đầu, FCCN cố gắng quản lý tên miền .pt sử dụng các luật nghiêm ngặt, đã được điều chỉnh một số lần. Lượng tên miền trước đó đã được đăng ký nhưng không thể đăng ký dưới các luật mới cập nhật dẫn đến các vụ tranh tụng với cơ quan quản lý tên miền. Khi tình hình không thể kiểm soat, FCCN cố gắng đưa ra tên miền con như .com.pt. Tuy nhiê, vì việc đăng ký trực tiếp dưới .pt vẫn còn, người dùng vẫn thích nó hơn.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
 
* [http://www.iana.org/root-whois/pt.htm IANA .pt whois information]
* [http://www.dns.pt .pt domain registration website]