Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đầu phiếu đa số tương đối”

==Đầu phiếu==
{{Đang dịch}}
Với đầu phiếu đa số tương đối đơn giản, mỗi cử tri chỉ được phép bầu cho một ứng viên, và ứng viên thắng cuộc là người giành được nhiều số phiếu bầu nhất. Đây là hình thức đơn giản nhất cho cả cử tri lẫn người đếm quan kiểm phiếu.
===Các loại lá phiếu===
Nhìn chung, có hai loại lá nhiếu dùng trong hình thức bầu cử này. Một loại là liệt kê danh sách ứng viên để cử tri có thể đánh dấu chọn; loại kia là một lá phiếu trắng để cử tri điền ứng viên được chọn vào.
1.305

lần sửa đổi