Khác biệt giữa các bản “Trận Five Forks”

Không cần Bản mẫu:Fix bunching nữa vì lỗi 26.449 đã được sửa
n
(Không cần Bản mẫu:Fix bunching nữa vì lỗi 26.449 đã được sửa)
 
{{Fix bunching|beg}}
{{Infobox military conflict
|conflict=Trận Five Forks
|casualties2=2.950<ref name=NPS/>
}}
{{Fix bunching|mid}}
{{Chiến dịch Appomattox}}
{{Fix bunching|end}}
 
'''Trận Five Forks''' diễn ra ngày [[1 tháng 4]] năm [[1865]] ở tây nam [[Petersburg, Virginia]] thuộc [[quận Dinwiddie, Virginia]], trong [[chiến dịch Appomattox]] thời [[Nội chiến Hoa Kỳ]]. Trận đánh này, thường được ví như "[[Trận Waterloo|Waterloo]] của [[liên minh miền Nam Hoa Kỳ|miền Nam]]", là cuộc chiến giữa quân miền Bắc do [[thiếu tướng]] [[Philip Sheridan|Philip H. Sheridan]] chỉ huy và một bộ phận quân miền Nam thuộc [[Binh đoàn Bắc Virginia]] do thiếu tướng [[George Pickett|George E. Pickett]] chỉ huy. Thất bại của Pickett tại Five Forks khiến cho đại tướng [[Robert E. Lee]] phải quyết định rút khỏi các chiến hào quanh Petersburg để bắt đầu cuộc rút lui mà sau đó kết thúc bằng sự đầu hàng tại [[trận Appomattox Court House|Appomattox Court House]] ngày 9 tháng 4.