Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Jerry Yang”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Jerry Yang''' (楊致遠, '''Dương Trí Viễn''') là một trong hai người sáng lập ra công ty Yahoo! cùng với [[David Filo]].
Mới đây Yahoo đã có một số thay đổi về nhân sự nên CEO Jerry Jang đã được thay thế.
 
{{rất sơ khai}}
Người dùng vô danh