Khác biệt giữa các bản “Rhode Island”

→‎đầu: Hình SVG
n (Alphama Tool, General fixes)
(→‎đầu: Hình SVG)
Tên chính = The State of Rhode Island and Providence Plantations |
Tên thường = Rhode Island |
Bản đồ = MapRhode ofIsland USAin highlightingUnited RhodeStates Island(zoom) (extra close) (US48)-rotate.png |
Cờ = Flag of Rhode Island.svg |
Huy hiệu = Seal of Rhode Island.svg |