Khác biệt giữa các bản “Thương Dăng”

không có tóm lược sửa đổi
*[[Cụm sao cầu]] NGC 4372
*[[Cụm sao cầu]] NGC 4833
[[File:NGC 4833 Hubble WikiSky.jpg|nhỏ|trái|NGC 4833]]
{{Sơ khai}}
{{Các chòm sao hiện đại}}
Người dùng vô danh