Jspeed1310

Gia nhập ngày 25 tháng 5 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
|-
| Viết bài quảng cáo liên tục || || {{tlsx|Không quảng cáo}} ||Chỉ dùng cho những thành viên có thái độ cố ý vi phạm, thách thức cộng đồng, bỏ qua nhắc nhở.
|-
 
|Không ký tên || {{tlsx|vô danh|<nowiki>''tên người dùng hoặc IP''</nowiki>}}||{{tlsx|vô danh|<nowiki>Ví dụ</nowiki>}}||{{vô danh|Ví dụ}}
|}
 
==Tổng hợp mua bán clb VN==
{{cquote|