Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chú thích phần chương trình”

không có tóm lược sửa đổi
}}}
|YearNote={{{origyear|}}}
|Date={{#if:{{{date|}}}{{{airdate|}}}|{{{date|{{{airdate}}}}}}|{{{day|}}} {{{month|{{#if: {date{{began|}}}|{{{airdate|began}}}–{{{ended}}}}}}}} {{{year| {{#ifeq:{publication-date|}}}}}} }}
{{#time: Y-m-d | {{{date|{{{airdate}}}}}} }} |
{{{airdate|{{{airdate}}}}}} |
{{#time: j F "năm" Y | {{{date|{{{airdate}}}}}} }} |
{{{airdate|{{{airdate}}}}}}
}}}} {{{year|{{{publication-date|}}}}}} }}
 
|Title={{#if:{{{serieslink|}}}|{{#if:{{{series|}}}|[[{{{serieslink|}}}|{{{series|}}}]]|{{Citation error|{{para|serieslink}} requires {{para|series}}|Cite episode}}}}|{{{series|}}}}}