Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chú thích phần chương trình”

không có tóm lược sửa đổi
n
|IncludedWorkTitle={{#if:{{{title|}}}|{{#if:{{{archiveurl|}}}{{{url|}}}|{{{title|}}}|{{#if:{{{episodelink|}}}|[[{{{episodelink|}}}|{{{title|}}}{{#if:{{{trans_title|}}}|{{nbsp}}[{{{trans_title|}}}]}}]]|{{{title|}}}}}}}}}
|TitleType={{{type|}}}
|language=bằng {{{language|}}}
 
|IncludedWorkURL={{#if:{{{archiveurl|}}}|{{#ifeq:{{{deadurl|}}}|no|{{{url|}}}|{{{archiveurl|}}}}}|{{{url|}}}}}