Khác biệt giữa các bản “Đạo Tưởng”

n
n
:*[http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=1379&LOAIID=2&LOAIREF=1&TGID=312 Đạo Tưởng, bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Sáng] Trên web Văn nghệ sông cửu Long.
:*[http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nnntn1n31n343tq83a3q3m3237nnnqn Tư liệu Đạo Tưởng] Trên Việt Nam thư quán.
| Title = {{Các ông đạo ở Nam Bộ, Việt Nam}}
<br clear="all" />
{{NavigationBox
| Title = Các ông đạo ở Nam Bộ, Việt Nam
| Color = #E6E6FA
| Image =
| List = [[Đoàn Minh Huyên]]&nbsp;• [[Ngô Lợi]]&nbsp;• [[Phật Trùm]]&nbsp;• [[Huỳnh Phú Sổ]]&nbsp;• [[Đạo Tưởng]]
| Category =
| Summary =
}}
[[Thể loại:Người Bạc Liêu]]
[[Thể loại:Người An Giang]]