Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tuanminh01”

#[[Thành viên:Skin3ds]],
:Tài khoản 1 mục đích quảng cáo dù đã được nhắc nhiều lần.[[Thành viên:Đừng dùng wiki để quảng cáo|Đừng dùng wiki để quảng cáo]] ([[Thảo luận Thành viên:Đừng dùng wiki để quảng cáo|thảo luận]]) 03:31, ngày 23 tháng 7 năm 2014 (UTC)
 
==lưu ý jareki==
rất giống đài nhân và chiến quốc. [[Đặc biệt:Đóng góp/27.79.243.77|27.79.243.77]] ([[Thảo luận Thành viên:27.79.243.77|thảo luận]]) 16:52, ngày 25 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Người dùng vô danh