Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:CNBH”

:Cuộc biểu quyết không đi đến thống nhất cách dùng dấu thanh, hơn nữa nó chỉ áp dụng cho trường hợp chữ "hòa". Bạn có thể xem liên kết tìm kiếm tôi gửi ở trên, tất cả bài viết có chữ "Ủy ban" trong Wikipedia tiếng Việt hiện nay đều dùng "Ủy", không phải "Uỷ". Xem thêm các Ủy ban tương đương: [[Ủy ban Pháp luật Quốc hội Việt Nam]], [[Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (Việt Nam)]]. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|<font color="green">'''minhhuy'''</font>]] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|talk]])</sup> 15:23, ngày 19 tháng 7 năm 2014 (UTC)
::Thích dùng kiểu nào thì dùng, nhưng không phải trong tên bài viết. Sẽ rất xấu bố cục nếu nhiều bài viết sử dụng tên theo cách viết này và nhiều bài cho cách viết khác. Do hiện tại tất cả bài viết đều dùng "Ủy ban", ở đây tôi áp dụng theo cái gọi là tiền lệ để chỉnh tên cho bài (tôi sẽ tạo lại [[Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội (Việt Nam)]], nhưng với vai trò là trang đổi hướng đến tên mới). Bạn có thể mở cuộc thảo luận mới về vấn đề này. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|<font color="green">'''minhhuy'''</font>]] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|talk]])</sup> 15:38, ngày 19 tháng 7 năm 2014 (UTC)
 
==lưu ý jareki==
rất giống đài nhân và chiến quốc. [[Đặc biệt:Đóng góp/27.79.243.77|27.79.243.77]] ([[Thảo luận Thành viên:27.79.243.77|thảo luận]]) 16:52, ngày 25 tháng 7 năm 2014 (UTC)
Người dùng vô danh