Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
* [[Wikipedia:Tuần tra viên tự động|Tự đánh dấu tuần tra]] (''autopatrolled'')
* [[Wikipedia:Tuần tra viên|Tuần tra]] (''patroller'')
* [[Wikipedia:Rollback|Lùi sửa]] (''rolbackerrollbacker'')
 
== Lạm dụng công cụ bảo trì Wikipedia ==