Khác biệt giữa các bản “Sa Đéc (tỉnh)”

không có tóm lược sửa đổi
 
Từ tháng 2 năm 1976, tỉnh Sa Đéc được sáp nhập với tỉnh [[Kiến Phong]] thành tỉnh [[Đồng Tháp]].
==Sa Đéc ngày nay==
Từ khi được sát nhâp vào tỉnh Kiến Phong nay là Đồng Tháp. Nền kinh tế thị xã [[Sa Đéc]] vẫn tiếp tục không ngừng phát triển. Thị xã tập trung 3 trên tổng số 5 khu Công Nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Và vào năm 2007 thị xã đã được Bộ xây dựng là đô thị loại 3, vào năm 2010 là thành phố [[Sa Đéc]] trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.
==Liên kết ngoài==
*[http://www.tuikhon.com/suutap/dialy/t_sadec.html#top Tỉnh Sa Đéc] trên website Túi khôn - Địa lý Việt Nam
Người dùng vô danh