Khác biệt giữa các bản “Luật tự nhiên”

"tự nhiên" thay cho "tự nhiện"
n (clean up using AWB)
("tự nhiên" thay cho "tự nhiện")
'''Luật của tự nhiên''' (nguyên tiếng Latin ''jus naturale'') là qui luật tồn tại độc lập với [[luật do con người đặt ra|luật lệ được đặt ra]] bởi một trật tự chính trị, xã hội hay một quốc gia. Đây là một thuật ngữ vừa được sử dụng trong [[triết học]] vừa sử dụng trong [[luật học]]. Lý thuyết về luật của tự nhiệnnhiên được [[Aristoteles|Aristotle]] đề cập lần đầu tiên. Ông cho rằng trong tự nhiên đã có sẵn những quy luật, luật lệ và công lý, và con người tốt nhất là phải soạn thảo những quy luật tuân theo luân lý của tự nhiên. Mặc dù ông cho rằng một xã hội chính trị hoàn hảo có thể không cần đến pháp luật, nhưng nếu cần đến pháp luật thì pháp luật tự nhiên sẽ là pháp luật tốt nhất.
 
Học thuyết luật tự nhiên được tiếp tục phát triển trong bối cảnh [[Kitô giáo|Ki-tô giáo]] bởi [[Thánh (định hướng)|Thánh]] [[Tommaso d'Aquino|Thomas Aquinas]]. Ông gắn quan điểm về luật tự nhiên với Thiên Chúa Giáo. Theo ông, luật có 4 loại:
Người dùng vô danh