Khác biệt giữa các bản “Chính sách”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Chính sách kà tập hợp các chủ trương và hành động về phương diện nào đó của chính phủ nó bao gồm các mục tiêu và chính phủ muốn đạt …”)
 
{{rất sơ khai}}
Chính sách kà tập hợp các chủ trương và hành động về phương diện nào đó của chính phủ nó bao gồm các mục tiêu và chính phủ muốn đạt được và cách làm để thực hiện các mục tiêu đó. Những mục tiêu này bao gồm sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội – môi trường.
Khái niệm chính'''Chính sách''' phát triển nông thôn: Là tập hợp các chủ trương và hành động củavề chínhphương phủdiện nhằmnào tạođó chocủa nôngchính thônphủ phát triểnbao bằnggồm cáchcác tácmục độngtiêu vào việcchính cungphủ cấpmuốn cácđạt yếuđược tố đầucách vàolàm (đấtđể đai,thực laohiện động,các vốn,mục tiêu sởđó. hạNhững tầng),mục táctiêu độngnày tớibao giágồm đầusự vàophát haytriển giátoàn đầudiện ratrên trongcác nônglĩnh thôn,vực táckinh độngtế về- việcvăn thayhóa đổi tổ chức,hội trong đó thụmôi trường đầu vào cà đầu ra được thực hiện, tác động vào chuyển giao công nghệ.
 
Chính sách phát triển nông thôn là tập hợp các chủ trương và hành động của chính phủ nhằm tạo cho nông thôn phát triển bằng cách tác động vào việc cung cấp các yếu tố đầu vào (đất đai, lao động, vốn, cơ sở hạ tầng), tác động tới giá đầu vào hay giá đầu ra trong nông thôn, tác động về việc thay đổi tổ chức, trong đó thụ trường đầu vào cà đầu ra được thực hiện, tác động vào chuyển giao công nghệ.