Khác biệt giữa các bản “Anna Karenina”

*'''Sergei Alexeyitch Karenin''' ("Seryozha") – con trai Anna và Karenin
*'''Anna''' ("Annie") – con gái Anna và Vronsky
*'''Varenka''' – một phụ nữ trẻ, xinh đẹp, thánh thiện nhưng khôquá rụt khốc, bạn của Kitty trong thời gian dưỡng bệnh.
== Kết cấu tác phẩm ==
Khi vừa mới ra đời thì nhiều người rằng cuốn tiểu thuyết này là sự kết hợp của hai tiểu thuyết: Karenia và Levin được đặt bên nhau một cách khéo léo tài tình mà không có [[kết cấu]] chung. Ngược lại, Tolstoy khẳng định: "Tôi tự hào bởi kiến trúc của nó là những khung cửa tò vò được nối liền với nhau đến mức không thể nhận ra ổ khóa ở đâu"<ref>Lời đề tựa trong tác phẩm</ref>. Và theo ông thì cấu trúc của tác phẩm được tạo nên không phải dựa vào cốt truyện và cũng không phải dựa vào mối quan hệ quen biết giữa các nhân vật mà dựa vào mối quan hệ bên trong.
Người dùng vô danh