Khác biệt giữa các bản “Anna Karenina”

*'''Konstantin Dmitrievitch Levin''' ("Kostya") – theo đuổi Kitty và sau này cưới nàng.
*'''Nikolai Levin''' – anh trai Konstantin
* '''Sergei Ivanovich Koznyshev - '''anh trai cùng cha khác mẹ với Levin, người yêu Varenka nhưng không thành vợ chồng.
*''Quận chúa'' '''Ekaterina Alexandrovna Shcherbatskaya''' ("Kitty") – em gái Dolly và sau này là vợ Levin
*''Quận chúa'' '''Elizaveta''' ("Betsy") – bạn của Anna, chị họ Vronsky
Người dùng vô danh